List of works

Ceramic

TEXTILES

Lacquerware

Wood, bamboo crafts

 • keyaki fukiurushi kodaibon
  HANAWA Shigemi
 • kaede fukiurushi bako
 • keyakizukuri fukiurushi moriki"soi"
  HONMA Kiyoshi
 • mikurakuwa kobako
 • keyaki kurinuki fukiurushi kikubishi moriki
  KOTAKE Takeshi
 • keyaki fukiurushi jikiro
  TAKEGAKI Yoichi
 • ichii sunamigaki hikimagebako
 • fusha monsukashi ami hanakago "shunso"
 • susutakehanakago "tsukikage"
 • sukashiajiro hisago hanakago "kasumi"
 • sensujikumi yabanemon morikago

Metal works

Dolls, kokeshi

 • "sasurai bito" mokushin toso kimekomi
  MAEDA Kinya
 • kawanami mokucho kimekomi
 • mugen mokucho saishiki
 • "maiko-sako" mokucho kimekomi
 • tsuioku mokucho nunobari
 • "hanaikada-kodaijiniyosete-" mokushintoso nuno kimekomi
  MAEDA Kinya
 • kyoka mokushintoso kamibari
  IWATA Noriko
 • "asatsuyu" harinuki kamibari
  OKA Hiromi
 • "mimosuso" tocho saishiki
 • "tatazumu"mokucho nunobari
 • "gyoko"mokushin toso kimekomi
  KMEDA Hironobu
 • "tokasumi"mokushin toso hamekomi
  AMEMIYA Hiroko
 • "maigonofujin"mokushin toso kamibari
  SHIMIZU Miake
 • "sora"mokucho nuno saishiki
 • "koshikata"mokucho gofun saicho

Other crafts

"What Are Traditional Crafts? -A Guidebook to Seeing, Learning, and Enjoying-" Edited by the Japan Kogei Association Eastern Branch. Published by Unsodo